Kart Svalbard

Svalbard

Kart Svalbard


 • SelAll ferdsel og aktivitet på Svalbard tar utgangspunkt i at miljøet skal bevares.

 • Været på Svalbard kan skifte svært hurtig og de lokale variasjonene kan være store.

 • Ta gjerne bilder av Svalbards
  fargerike flora, men plukk
  ikke av den.
  Husk at all vegetasjon er fredet i verneområdene.

 • Alle fugler er fredet i ynglesesongen, og det er ikke lov å forstyrre dem unødig ved
  f.eks å klatre i fuglefjell.
  Det er heller ikke lov å samle egg og dun uten spesiell tillatelse.

 • I utgangspunktet er alle dyr på Svalbard fredet. Det er ikke lov å jage, fange, skade,
  drepe eller forstyrre fredede dyr.
  Dyr og fugler er spesielt tilpasset de harde arktiske livsvilkårene.
  Unngå å forstyrre dem, spesielt i ynglesesongen.
  Isbjørn som bader
 • Rør aldri døde dyr!
  Det er påvist rabies (hundegalskap)
  på Svalbard.

 • Opptre forsvarlig!
  Det er ikke bare ditt eget liv du setter
  i fare ved uaktsom opptreden,
  du utsetter også isbjørnen for unødig risiko.

 • Ut på tur på egen hånd?
  Husk kart og kompass og ta med nødpeilesender om du skal på langtur.

 • Alle kulturminner fra 1945 eller tidligere er fredet.